Menu

Trailers och släpvagnar – de olika modellerna

 

När man hör ordet släpvagn får de flesta nog en ganska klar bild i sitt huvud av vilken typ av fordon som avses. Men faktum är att det finns en rad olika typer av släpvagnar och trailers. Det är alltså inte alltid så lätt att veta vilken typ av vagn det är som menas när man lite slarvigt säger släpvagn. Här följer därför ett försök att reda ut begreppen litegrann.

"Orange trailer with hitch. Horizontal.-For more trucks, trailers, and vans, click here."

Vad är en släpvagn?

Själva definitionen av en släpvagn är att det ska vara ett icke motordrivet fordon på hjul som ska dras bakom ett fordon som däremot är motordrivet. Fordonets funktion ska vara att transportera gods i olika former. Är släpet avsett för transporter på väg ska det dessutom ha gummidäck. Men sedan finns det som tidigare nämnts olika modeller och det finns även släp som har medar eller som det dras på. Dessa typer av släp kallas släpsläde respektive terrängsläp och är avsedda för transporter på snö eller i terräng.

Olika modeller och typer av släp

Den egentliga släpvagnen, som nog är den som de flesta tänker på, är en släpvagn som har två axlar, en där bak och en där fram. En släpkärra, som nog är den som de flesta tänker på när man tänker på ett släp, har däremot en eller två axlar men dessa är placerade mer centralt under vagnen. En släpkärra kan alltså vara ett klassiskt släp men också en husvagn till exempel. Dessa fordon har nämligen samma typ av hjulbas.

Hur axlarna är placerade under släpet påverkar också hur pass stor inverkan släpet har på bilen. Släpvagnen med sina två axlar i varsin ände bär upp mer av sin egen vikt och påverkar inte alls bilen på samma sätt som släpkärror med centrerade hjulaxlar. Dessa kan nämligen utöva ett mycket stort vertikalt tryck på bilen och den draganordning som förenar dem båda.

Sedan finns det naturligtvis också släp som är specialanpassade för att utföra vissa specifika uppgifter eller transportera en viss typ av last. Till den kategorin kan man bland annat räkna båttrailers, hästtransporter och skotersläp.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *